Sosyal ve Beşeri  Programı
PROGRAMLAR

Sosyal Bilimlere Giriş

31 Ocak-4 Şubat 2022

ONLINE BAŞVURU

Dış Politika Nasıl Yapılır?

Dr. Öğr. Üyesi Ozan Kuyumcuoğlu

Bu derste uluslararası ilişkiler kavramının tarihsel gelişimi ışığında temel kavramlar tartışılacaktır. Ayrıca uluslararası ilişkilerdeki tarihsel ve güncel gelişmelere farklı kuramsal çerçevelerden yaklaşılacak, böylelikle kuramsal bakış açılarının yol açtığı yorumlama farklılıklarına dikkat çekilecektir.

 

Türkiye Siyasetini Anlamak

Prof. Dr. Gencer Özcan

Liseli arkadaşlarımız, XX. Yüzyılda Türkiye siyasetini dönüştüren yapılar ve bu yapıların yarattığı dinamiklerin içinde yaşadığımız siyasal ortamı nasıl biçimlendirdiğine ilişkin bir anlatı dinleyecek. Söz ister istemez Türkiye’de demokrasinin neden işletilemediğine ve neden ülkemizde sağlam temellere dayanan bir hak ve özgürlüklerin düzeni kurulamadığına gelecek. Anlatı büyük bir olasılıkla hak ve özgürlüklerimizin güvence altına alındığı bir ülkede yaşamanın genç kuşaklar için taşıdığı yaşamsal önem konusunda bir tartışmayla sona erecek.

 

Edebiyatı Anlamak/Dünyayı Okumak

Prof. Dr. Özden Sözalan

Doç. Dr. İnci Bilgin Tekin

Derste edebiyat metinlerinin okunması ve anlamlandırılmasında kullanılan kuramsal ve eleştirel yöntemler tanıtılacak. Edebiyatın dış dünya ve diğer disiplinler ile ilişkileri çerçevesinde ilk olarak edebiyattan sinemaya aktarılmış örnekler üzerinden uyarlama ve yeniden yazımın sanatsal ve politik potansiyeli tartışılacak. Sonrasında Antik Yunan dünyasının edebi temelleri olan mit ve trajedilerin günümüz Batı edebiyatında süregelen etkileri ele alınacak. En son romantik dönem İngiliz şiirinden örnekler üzerinden şiirin politik potansiyeli üzerine konuşulacak.

 

Dilbilime Giriş

Dr. Öğr. Üyesi Aslı Gürer

İnsan dili ve hayvan iletişim sistemleri arasındaki farklıklar üzerinden dil yetisi tanımı yapılarak dil ve düşünce arasındaki ilişki farklı diller esas alınarak incelenecek.

 

Sosyoloji Sayesinde Eleştirel Düşünce

Dr. Öğr. Üyesi Yağmur Nuhrat

Bu ders sosyolojik düşünce, soru sorma ve eleştirel yaklaşımın temelindeki prensipleri tartışacak, öğrencilere sosyoloji dalı sayesinde benimseyebilecekleri bakış açısını tanıtmayı amaçlayacak. "Sosyolojik tahayyül" fikriyle başlayacak olan ders, bu mefhumun bazı toplumsal meselelere nasıl uygulanabileceğini masaya yatırarak derinleşecek.

 

Müzik Düşünmek

Dr. Öğr. Üyesi Enis Gümüş

Bu dersin amacı 21.yüzyıl müziğinin kavramsal çerçevesini analiz etmek ve tartışmaktır. Derste, müzikal ve sosyolojik alanlar tarihi belgelerle beraber okunarak, estetik bakış, sosyo-ekonomik durum ve felsefi kaygı pozisyonlarından müziğe nasıl bakılacağı ve neler görülebileceği konuşulacaktır. 

 

Üniversitede Tarih Eğitimi: Sevmek mi, Merak Etmek mi?

Dr. Öğr. Üyesi Murat Dağlı

Bu derste lisede verilen tarih eğitimi ve üniversite düzeyindeki tarih eğitimi arasındaki farklar tartışılacak ve günümüz tarihçilerinin sıklıkla başvurduğu üç perspektif -iktisat tarihi, çevre tarihi ve hayvan tarihi- hakkında bilgi verilecek ve iktisat tarihi perspektifini tanıtılacak.

 

Çevre ve Hayvanların Tarihi

Dr. Öğr. Üyesi Cihangir Gündoğdu

Günümüzde tarihçilik insanların yapıp ettiklerinin yanı sıra insan olmayan hayvanların ve çevrenin tarihteki yerini de tartışıyor ve tarihçilik için önemini sorguluyor. Bu derste son zamanlarda tarih yazımında popüler bir akım haline gelen çevre tarihi hakkında bilgi verilecek, insan merkezli olmayan tarihçiliğin bize sunduğu olanaklar ele alınacak. Tarih bilgisinin karşı karşıya olduğumuz iklim krizi ve pandemi gibi küresel ölçekteki sorunlar karşısında nasıl açılımlar sunabileceği ele alınacak.

 

Psikolojiye Giriş

Prof. Dr. Hale Bolak Boratav

Bu derste Psikolojinin bilim ve uygulama alanı olarak tanıtılması amaçlanmaktadır. Önce Psikoloji biliminin insanı hangi yönleri ile araştırdığı ve kapsadığı konu yelpazesi paylaşılacaktır. Daha sonra, Psikolojinin alt başlı kuramsal ve uygulamalı alanları sunulacaktır. Son olarak da Psikoloji okumak için önemli olabilecek özellikler ve mezun olduktan sonra yapılabilecek işler tartışılacaktır.

 

Sosyal Psikoloji

Prof. Dr. Hale Bolak Boratav

Sosyal Psikoloji, kişinin düşünce, davranış ve duygularını toplumsal bağlamı içinde ele alır. Bu modül kapsamında birbirimizi nasıl etkiliyoruz, kendimizi başkalarına nasıl tanıtıyoruz, ikili ilişkilerimizi nasıl kuruyor, sorunlarla nasıl başa çıkıyoruz gibi konular işlenecektir.

 

Klinik Psikolojiye Giriş

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Maçkalı

Klinik psikoloji, insanı duyguları, düşünceleri ve davranışlarıyla bir bütün olarak ele alır. Ruhsal olarak zorluk yaratan durumların anlaşılması ve önlenmesi, insanın iyilik halinin desteklenmesi adına neler yapılabileceği üzerine çalışır. Bu modül kapsamında da duygular nasıl hissedilir, duyguların düşünceler ve davranışlarla nasıl ilişkileri olabilir, duygularımızı kontrol edebilmek için neler yapıyoruz ve neler yapabiliriz gibi sorulara cevaplar aranacaktır. 

 

Bilgi Üniversitesi Araştırma Merkezleri Seminerleri

Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Sivil Toplum Çalışmaları Eğitim ve Araştırma Merkezi

Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEÇBİR)

Avrupa Birliği Enstitüsü

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Lise Kış Okulu’nu iptal etme hakkını saklı tutar.

SIK SORULAN SORULAR

Lise Kış Okulu 24 Ocak-4 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleşiyor.
Lise Kış Okulu online olarak gerçekleştirilecek. Bununla birlikte pandemi şartlarına göre üniversitenin Lise Kış Okulu’nu iptal etme hakkı bulunmaktadır.
Liselerin 9-10-11-12. sınıf öğrencileri Lise Kış Okulu’na başvurabilir.
Programlar kısmında detaylı bilgi mevcuttur. Her program için kontenjan bulunmaktadır.
Tarihleri çakışmadığı sürece birden fazla program seçebilirsiniz.
Evet, online olarak meslek-üniversite seçimi, kariyer belirleme gibi konularda online etkinlikler yapılacaktır.
Evet, Lise Kış Okulu’nu başarıyla tamamlayan öğrencilere katılım belgesi verilecektir.
Son başvuru tarihimiz 21 Ocak 2022
Hukuk Lise Kış Okulu- 24-28 Ocak-4 Şubat 2022 600 ₺ (KDV Dâhil)
Sosyal Bilimlere Giriş- 24-28 Ocak-4 Şubat 2022 600 ₺ (KDV Dâhil)
Ödemenizi başvurunuzu tamamladıktan sonra yapabilirsiniz.